Mistä SIELUKIRJOITTAMINEN® sai alkunsa?

SIELUKIRJOITTAMINEN® on voimakas työkalu itsetuntemuksen lisäämiseen.

Ydinajatus Sielukirjoittamisessa on syventyä alitajuntaan kirjoittamisen kautta ja käsitellä siellä piileviä haasteita. Se on alitajuiseen mielen osaan pureutuva kirjoittamismenetelmä, joka auttaa yksilöä käsittelemään elämäänsä ja sen erilaisia kokemuksia, tunnetaakkoja ja haasteita.  

  • Alitajuinen mieli: Sielukirjoittaminen keskittyy alitajuntaan, jossa säilötään muun muassa traumaattiset kokemukset ja tunnetaakat.
  • Kirjoittaminen: Sielukirjoittamisen perusperiaate on automaattisesti ja ikään kuin itsestään starttaava kirjoittaminen, johon tähdätään prosessinomaisesti. Ihmiset "kirjoittavat" tai piirtelevät vapaasti ja intuitiivisesti, päästäen ajatuksiaan ja tunteitaan virtaamaan ilman itsensä rajoittamista. Metodin ansiosta prosessi käynnistyy automaattisesti ilman pakottamista tai yrittämistä.
  • Itsetuntemus ja paraneminen: Menetelmä auttaa yksilöä syventämään itsetuntemustaan ja käsittelemään haasteiden, ongelmien tai traumojen juuria. Tämä voi johtaa nopeaan psyykkisen voinnin paranemiseen ja elämänlaadun kohentumiseen.
  • Sisäinen lapsi: Sielukirjoittamisen yhtenä tavoitteena on avata keskusteluyhteys sisäisen lapsen kanssa, koska sisäinen lapsi edustaa menneisyydessä koettuja tunteita ja tarpeita.
  • Terapian tuki: Sielukirjoittaminen voi toimia terapian tukena, mutta se ei ole perinteistä terapiaa itsessään. Se voi parhaimmillaan täydentää erinomaisella tavalla monia muita hoitomuotoja.
  • Omatoiminen työkalu: Vaikka Sielukirjoittaminen voi toimia terapian tukena, sitä voi käyttää omatoimisesti itsensä auttamiseen ja henkilökohtaisen kasvun edistämiseen.
  • Kokemusten kirjaaminen: Usein Sielukirjoittamisen harjoituksissa kirjoitetut tekstit tallennetaan tai jaetaan esimerkiksi terapeutin kanssa.
  • Laaja käyttöala: Menetelmää voi soveltaa monenlaisiin psyykkisiin haasteisiin, kuten masennukseen, ahdistukseen, läheisriippuvuuteen tai itsetuntemuksen syventämiseen. 
  • Yksilöllisyys: Jokaisen kokemus Sielukirjoittamisesta on yksilöllinen, ja menetelmää voidaan soveltaa omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.
  • Koulutusmahdollisuudet: Sielukirjoittamisen oppiminen tai sen jatkokouluttaminen vaatii asiaankuuluvaa koulutusta tai ohjausta. 

 

SIELUKIRJOITTAMINEN® sai alkunsa traumaattisen lapsuuden ja nuoruuden selvittämisestä sekä kokemuksista, joiden avaamiseen aloin hakemaan apua parantaakseni menneisyyteni haavat.

Taustasta

Lapsuuden kaltoinkohtelu ja henkinen sekä fyysinen väkivalta olivat mieleni ja kehoni lukittujen kaappien takana, vaikka tietoinen mieleni ymmärsi, ettei kaikki ollut niin kuin piti. Epäonnistuneet ihmissuhteet, elämisen ongelmallisuus sekä tyytymättömyys ja tietynlainen tyhjyys monilla osa-alueilla seurasivat mukanani vuodesta toiseen. Kävin juttelemassa eri terapiatahojen kanssa vuosia, mutta tunsin vain puhuvani samat asiat uudestaan ja uudestaan. En kokenut saavani tarvitsemaani apua tai avautumista itsessäni. 

Onnellisuus tuli pitkälti ulkopuolelta – toisista ihmisistä, suorittamisesta, saavuttamisesta. Tunsin, että jokin oli pielessä tai jotain puuttui. Tiedostamattoman mielen ongelmat ja käsittelemättömät tunnetaakat vaikuttivat elämääni. Keskittymiseni oli hajaantunut, muisti ei toiminut, kokonaisuuksien hallinta sakkasi ja tunsin, että jokin ei ole niin kuin pitäisi. Kävin vertaistukiryhmissä, kehohoidoissa ja puhumiseen keskittyvissä terapioissa. Sitten törmäsin aiheeseen "sisäinen lapsi". Miten saisin yhteyden tähän lapseen? Etsin menetelmiä eikä mikään kohtaamani tuottanut tulosta: Nallelle puhuminen ei itselleni oikein kolahtanut. Aloin testailemaan ja yllätyksekseni kokeiluni tuotti tulosta. Sain yhteyden, joka tuntui käsittämättömän syvältä ja aidolta. Joltain, jota en ollut kokenut aiemmin. 

Harjoitin tätä kehittämääni kirjoittamisen menetelmää muutaman kuukauden, kunnes ensimmäiset ympärilläni olevat ihmiset kiinnostuivat siitä mitä tein. Kerroin vapauttavani menneisyyteni keskeneräiseksi jääneitä tunnekokemuksia ja että ne ikään kuin valuivat automaattisesti paperille. Parhaimmillaan pystyin käymään keskustelua aiheesta X ja samaan aikaan kirjoittamaan aiheesta Y. Usein tiedostamattomien asioiden vapauttamisvaihetta seurasi keho- sekä tunnekokemukset. Lopuksi tuli usein vielä analyysi, että miten tapahtuma vaikutti elämässäni. Sisälläni asui äärimmäisen viisas tietoisuus, joka tiesi minusta kaiken. 

 

SIELUKIRJOITTAMINEN® - ratkaisu

SIELUKIRJOITTAMINEN® syntyi siis oman prosessointini ohessa ja toisten pyynnöstä. Alun perin itseni apuna käyttämäni alitajuinen kirjoitustapa laajeni sittemmin myös toisten mahdollisuudeksi. Sielukirjoittaminen ei ole sinällään terapiaa, mutta se voi toimia terapioiden tukena tai itsehoidon välineenä. Se on silti ehdottomasti monin tavoin terapeuttista. Sielukirjoittamisessa yksilöllä itsellään on vastuu omasta edistymisestä ja paranemisesta. Hänen on kyettävä priorisoimaan itsensä ja tunnettava suurta mielenkiintoa itseään kohtaan hakeutumalla itsensä äärelle Sielukirjoittamaan. Näen, että Sielukirjoittaminen on parasta, lähes ilmaista terapiaa, jossa ihminen hiljalleen aktivoi syvät voimavaransa ja alkaa elämään näköistään elämää, hiljalleen irtipäästäen menneisyyden painavista taakoista – hyväksynnän ja ymmärryksen kautta. Sielukirjoittamista voisi kuvata jopa brutaalin ihmisyyden kohtaamisena omassa itsessään.

 

Miksi SIELUKIRJOITTAMINEN®?

Ihmiset saattavat käydä vuosikausia terapiassa avaamassa tilannettaan ja menneisyyttään, mutta juurisyihin pääseminen tietoisen mielen kautta voi tuntua tuskaisen hitaalta tai mahdottomalta. SIELUKIRJOITTAMINEN® keskittyy sisäisen yhteyden rakentamiseen, sitten sisäisen lapsen kanssa käytävään keskusteluun ja tätä kautta auttamaan erilaisissa elämän haasteissa, kuten esimerkiksi lukkotiloissa, masennuksessa, ahdistuksessa tai sisäisessä yksinäisyydessä ja erillisyyden tunteessa. Ymmärsin metodia kehittäessäni ja testatessani, että Sielukirjoittaminen yhdistää kirjoittamisen voiman, alitajunnan työstämisen ja itsetuntemuksen syventämisen ainutlaatuisella tavalla. Sielukirjoittaminen ei ole vain terapeuttinen kirjoittamisen metodi, vaan se edustaa uutta lähestymistapaa itsetuntemuksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Sen puolesta puhuvat lukuisat kokemukset.

 

Oman kokemuksen ja ymmärryksen valossa

Olen läpikäynyt monenlaista mielen oppia silkasta kiinnostuksesta ja omakohtaisen kokemuksen kautta. Taustastani johtuen olen ollut äärimmäisen kiinnostunut PTSD:stä sekä dissosiaatiosta ja niiden rajoittavista vaikutuksista elämään ja ihmissuhteisiin. Oman vaativan erikoistason traumapsykoterapiakuntoutuksen ohessa hyödynsin monia metodeja (kuten TRE, hypnoterapia, EMDR, rentoutusmenetelmät, Mindfulness, Tapping, vagushermon aktivointi, jne.) ja hoidin kehoani muun muassa shiatsulla, osteopatialla ja vastaavilla kehohoidoilla. Ajan ja jaksamisen mukaan kurssitan itseäni erilaisilla kiinnostavilla kurssikokonaisuuksilla ja täydentävällä kirjallisuudella. Erityisesti Peter A Levinen traumakirjallisuus on sykähdyttänyt. 

Tätä kirjoittaessani takanani on 14-vuotinen kehohoidollinen taival, 10 vuoden terapia sekä terapeuttisen kirjoittamisen historia, 37 kappaletta A4-koon muistiota käsinkirjoitettua materiaalia vuodesta 2014. Näin lyhyenä lauseena viimeisin ei kuulosta kovin merkittävältä, mutta itsekin on todettava, että materiaalimäärä ja -sisältö on melko massiivinen. Analyyseihin ja matkan varrelle mahtuvat aiheina niin hyväksikäyttö, henkinen ja fyysinen väkivalta, alkoholismi ja riippuvuudet, koulukiusaaminen, masennus, PTSD ja traumaperäinen dissosiaatio, muiden muassa.

Intohimonani on edelleen auttaa ihmisiä löytämään syvempää yhteyttä itseen ja parantamaan psyykkistä hyvinvointiaan Sielukirjoittamisen avulla. Uskon, että menetelmällä voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus ihmisten elämässä, auttaen heitä voimaantumaan ja löytämään sisäistä tasapainoa ja rauhaa. Haluan inspiroida ja rohkaista ihmisiä kohti syvempää itsetuntemusta ja henkistä kasvua, jotta maailma olisi parempi paikka meille kaikille.

Tule mukaan ja aloita matkasi itsetuntemuksen syvyyksiin! Verkkovalmennus on avoinna 24/7. Kaipaisitko lisätietoja? Ota yhteyttä

allekirjoitus kuva

Maija Luomala
SIELUKIRJOITTAMINEN®-prosessin kehittäjä 

 soul connection soul contact13

 

Palautteita ja kokemuksia:

"Sielukirjoittaminen on ollut ihan korvaamaton apu ja avain lukkoihin, joihin minulla ei aiemmin ollut mitään reittiä."

"Sain avaimia, joita olen etsinyt vuosikausia elämääni. Aika näyttää tarkemmin mitä!"

"Olen täynnä rakkautta."

 

 

Pin It

Muita artikkeleita