Nämä asiat sinun on hyvä tiedostaa ennen kurssille osallistumista

Kursseista

Kurssi on henkilökohtainen hankinta, ei kaupalliseen tai julkiseen käyttöön tarkoitettu. Mikäli useampi henkilö osallistuu kurssille esimerkiksi yhteisöissä, kurssi tulee hankkia jokaiselle osallistujalle erikseen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä ja sopia muista kurssiin liittyvistä mahdollisuuksista. Kurssihinta on yksilöhinta. Mikäli hankit kurssin verkkokurssina, olet vastuussa tilauksestasi eikä sitä voida perua, palauttaa tai vaihtaa. Avaamattoman fyysisen tuotteen voi palauttaa kauppaan, mutta digitaalista tuotetta ostettaessa 'tuote' avataan sinä hetkenä, kun se on tilattu. Tilaamalla hyväksyt nämä ehdot.

Ilmoittautuminen kurssille paikan päälle on sitova sekä tavalliselle että vapaalipulla myönnetylle kurssipaikalle. Jos sairastut tai sinulle tulee jokin muu este osallistua kurssille, jolle ilmoittauduit, sinulla on mahdollisuus siirtää osallistumistasi 3 kertaa ilmoittautumisvuoden sisällä. Ilmoita siirrosta tai peruutuksesta mahdollisimman pian kurssijärjestäjälle, jotta paikka voidaan luovuttaa mahdollisesti jollekin toiselle kurssista kiinnostuneelle. Täyssummainen maksu lähetetään automaattisesti lunastamattomasta ja peruuttamattomasta kurssipaikasta. Lunastamattomasta ja peruuttamattomasta vapaalippupaikasta veloitetaan 50 % kurssimaksun hinnasta.

Minimiosallistujamäärä, jotta kurssi järjestetään on 3 henkilöä. Mikäli kurssiaikatauluja muutetaan järjestäjän toimesta, tästä EI koidu kurssilaiselle kuluja. Mahd. peruutuksista pyritään ilmoittamaan aina hyvissä ajoin. Tavoite on aina saada kurssi toteutumaan.

 

Kurssimateriaali ja oikeudet

Kaikki oikeudet kurssimateriaaliin kuuluvat SIELUKIRJOITTAMINEN®:lle. Kurssimateriaalien osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Niiden muuttaminen, kopioiminen, jäljentäminen, julkaiseminen, lataaminen, lähettäminen, välittäminen, kääntäminen, myyminen, johdannaisten töiden luominen, hyödyntäminen tai muun kurssitiedon levittäminen missään muodossa (myöskään sähköpostitse tai muiden sähköisten välineiden avulla) on ehdottomasti kielletty. Kurssi hankitaan aina yksilölle tämän oman henkisen kasvun ja työskentelyn tueksi, ei ryhmälle, kaupallisiin tarkoituksiin tai minkäänlaiseen jatkojalostukseen. Kurssin käyminen ei oikeuta myöskään kouluttamaan muita SIELUKIRJOITTAMINEN®-metodin käyttäjiksi, vaan tämä vaatii SIELUKIRJOITTAMINEN®-lisenssin saamisen.

Kurssi perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen. Täten se ei edusta absoluuttista totuutta tai väitä näkemyksien olevan ainoita oikeita. Vaikka SIELUKIRJOITTAMINEN® pyrkiikin ehdottomaan tarkkuuteen, se ei ota vastuuta sisällössä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.

Sisältö ei välttämättä täysin vastaa kurssilaisen tilannetta ja täten kurssilaisen tulee muuttaa käyttötapoja ja suosituksia parhaiten katsomallaan tavalla. Kurssi sisältää viitteellistä tietoa, joten harkinnanvaraisuus on suotavaa. SIELUKIRJOITTAMINEN® on menetelmä, joka pyrkii optimaaliseen lopputulokseen, muttei voi luvata sitä kurssilaisten yksilöllisistä ja vaihtelevista lähtökohdista ja tarpeista johtuen. Vaikka SIELUKIRJOITTAMINEN®-prosessi on tehokas ja menestyksekkäästi käytössä monilla, ei se takaa, että kaikki kurssilaiset pääsisivät sen avulla haluamaansa tavoitteeseen ja haluamassaan aikataulussa. Vaikka kurssi on toteutettu niin, että kurssilainen saisi siitä parhaan hyödyn, SIELUKIRJOITTAMINEN® ei voi taata, että tuloksia syntyy ehdotetuilla suosituksilla, ideoilla tai menetelmillä. Mikään sanottu ei toimi takuuna saavutetuista tuloksista.

 

Kurssilaisen vastuu

Kurssilainen kuuntelee ja lukee annettuja ohjeita sekä käyttää kurssilta saamaansa tietoa parhaaksi katsomallaan tavalla ja omalla vastuullaan. SIELUKIRJOITTAMINEN® ei ole vastuussa siitä, mitä kurssilainen tekee tai jättää tekemättä ja millä tavalla kurssilainen menetelmää käyttää tai on käyttämättä. Kurssilainen on itse vastuussa omista tekemisistään ja aktiivisuudestaan, osallistumisestaan ja edistymisestään, ohjeiden ja suositusten noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä.

Kurssilainen käyttää SIELUKIRJOITTAMINEN®-menetelmää ilman nimenomaista takuuta tai lupausta mistään tietystä lopputuloksesta. Kurssilainen ymmärtää, että kaikki tulokset ovat riippuvaisia muun muassa hänen omista lähtökohdistaan ja aktiivisuudestaan kurssitehtävien parissa, henkisestä voinnistaan ja tilanteestaan, fyysisestä kunnostaan, mielialastaan ja ympäristötekijöistään eikä SIELUKIRJOITTAMINEN® näin ollen voi antaa ehdotonta lupausta menestymisestä tai odotusten täyttymisestä kurssin aikana tai sen jälkeen.

Kurssilainen ymmärtää, ettei SIELUKIRJOITTAMINEN®-prosessi ole terapiaa vaan se tarjoaa tavan, harkitun prosessin, ottaa yhteyttä alitajuiseen puoleen itsessämme. Kurssilainen on itse vastuussa omista terapioistaan ja hoidoistaan, joihin SIELUKIRJOITTAMINEN® ei voi olla osallisena muuten kuin tarjoten itsekasvua tukevan menetelmän, jonka ensisijainen tarkoitus on avata alitajuista osaa Sielukirjoittamisen keinoin. SIELUKIRJOITTAMINEN® on siis yksi menetelmistä, ihan kuten esimerkiksi mindfulness, erilaiset joogat tai meditaatiot. SIELUKIRJOITTAMINEN® ei anna psykologista neuvontaa, mutta kannustaa tarvittaessa kurssilaista hakemaan lisätukea alan ammattilaisilta ja terapeuteilta. SIELUKIRJOITTAMINEN® on osoittautunut hyväksi tueksi ja vauhdittajaksi erityisesti erilaisten terapioiden yhteyteen.

Alaikäisillä kurssille osallistujilla tulee olla huoltajan suostumus.

 

Hyvä huomioida...

SIELUKIRJOITTAMINEN® avaa tehokkaasti alitajuntaa. Kurssilainen ymmärtää, että prosessi voi toimia muutoksen käynnistävänä alkusysäyksenä, jolloin kurssilainen on itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja terveytensä tukemisesta asianmukaisin keinoin, esimerkiksi tarvittaessa itselleen sopivan ammattiauttajan etsimisellä, vastaanotolle hakeutumisella ja lepäämisellä, hyvällä ravinnolla ja terveellisillä elintavoilla.

SIELUKIRJOITTAMINEN® suosittelee prosessin tueksi terapeuttia, koulutettua ammattiauttajaa tai muuta alan ammattilaista etenkin, jos prosessi nostaa voimakkaita tunnetiloja ja niiden käsitteleminen yksin tuntuu ylivoimaiselta.

 

Muita artikkeleita