Masennus

Masennus. Miten raastava tila ja miten moninaiset syyt vaikuttavatkaan sen syntyyn. Joku on joskus sanonut, että masennus juontuu menneisyydestä, ahdistus tulevaisuudesta, ja olen tätä tahollani jäänyt pohtimaan. Koen oman kokemukseni kautta samaistumista tähän väittämään, vaikka ymmärrän toki etteivät syyt ole aina kuitenkaan niin yksiselitteisiä. Oman masennukseni juuret olivat näin jälkikäteen ymmärtäen pitkälti tiedostamattoman mielen tunnekuormassa, johon en valitettavasti aiemmin löytänyt suoraa väylää päästä käsiksi. Tämän keinon löysin vasta myöhemmin aikuisiällä.

masennus, masennuksen itsehoito

Kuitenkin totta itselleni on ollut se, että niin kovin moni menneisyyden asia on pitänyt otteessaan. Ja kun ne ovat olleet tiedostamattoman mielen puolella käsittelemättöminä tunnemuistoina ja tunnelukkoina, ovat ne vaikuttaneet suuresti suoriutumiseen nykypäivässä. Ja voin sanoa, että kun tiedostamattoman mielen puolelle jämähtänyt menneisyys vetää alaspäin, se todellakin masentaa.

Tietenkin tässä hetkessä voi olla asioita, jotka masentavat ja vaikuttavat merkittävästi yleiseen olotilaan, mutta tavat kokea ja käsitellä asioita juontuvat todennäköisesti menneisyydestä. Opimme mallien kautta ja olemme luoneet itsellemme erilaisia toimivia ja toimimattomia malleja. Jos oppimamme tai omaksumamme mallit eivät ole olleet optimaalisia, voi olla haastavaa toimia tässäkään hetkessä parhaalla mahdollisella tavalla. Tai tavalla, jolla haluaisimme toimia. Tehdä asioita, joita haluaisimme tehdä. Tai tuntea siten, miten haluaisimme tuntea. Omalla kohdallani aistiyliherkkyys, herkkäunisuus, masennus, ahdistus ja luovuuden poissaolo olivat kiinteästi liitoksissa traumoihin ja menneisyyden yhä vaikuttavaan tunnekuormaan.

C. Diane Ealy (Ph.D.) on sanonut että: "Tukahdutettu luovuus voi ilmaista itseään muun muassa epäterveinä suhteina, ylivoimaiselta tuntuvana stressinä, vakavana neuroottisena tai jopa psykoottisena käyttäytymisenä ja riippuvuutta aiheuttavina käytösmalleina, kuten alkoholismina. Silti masennus on kuitenkin ehkä kaikista salakavalin ja yleisin ilmentymisen muoto naisten ja miesten tukahdutetusta luovuudesta." [1]

Masennus voi todellakin olla musertavaa ja siihen johtaneet syyt hyvin erilaisia. Itselläni masennus nosti päätään, kun en nuoruudessa kokenut löytäväni (tai osat minussa eivät kokeneet löytävänsä) tietä ulos. Omaan masennukseeni johtaneet syyt olivat pitkälti alitajunnan sisältämässä tunnekuormassa, joka piti otteessaan mielialalääkityksestä huolimatta. Vaikeaahan se on lääkityksellä hoitaakaan menneisyyden kuormaa, se on selvä, koska lääkitys ei poista menneisyyden tunnekuormaa. Syvässä masennuksessa lääkitys on varmasti monessa tapauksessa erittäin kohdallaan, mutta oma suositukseni masennuksen hoitoon on avata oma alitajunnan sisältö esiin ja auki. Tarkasteltavaksi.

SIELUKIRJOITTAMINEN® on yksi tällainen avaava menetelmä. Se auttaa ihmistä avaamaan yhteyden alitajuntansa tunnemaailmaan ja automaattisesti käynnistyvän prosessin avulla ohjaa ihmisen tutkailemaan oman mielensä sisältöjä ja käytösmalleja samalla integroiden mielen eri osia, vahvistaen keho-mieli-yhteyttä. Kun ihminen saa vihdoin yhteyden pinnan alla oleviin tuntemuksiinsa ja sisältöihinsä, voi elämänilo ja merkityksellisyys nostaa päätään.

Masennuksesta puhuttaessa myös fysiologiset syyt olisi hyvä tarkistaa, koska itselläni esimerkiksi pitkään jatkunut raudanpuute oli isossa roolissa vetämättömyyteen, palautumiseen ja väsymykseen. Muun muassa tällaiset syyt voivat olla vaikuttamassa masennuksen kokemiseen. Terveydenhuollon ammattilaiset auttavat osaamisellaan näissä näkökulmissa.

Masennuksen syyt voivat olla syvällä. Onneksi syihin löytyy pääsy ja apua on tarjolla eri tahojen kautta sekä itsehoitona. Terapia ei välttämättä ole kaikille eri syistä johtuen se ensisijainen vaihtoehto ja silloin itsehoidon tarve korostuu. SIELUKIRJOITTAMINEN® on kustannustehokas tapa hoitaa itseään ja päästä syvälliseen vuoropuheluun itsensä kanssa.

SIELUKIRJOITTAMINEN® on integroiva menetelmä alitajunnan avaamiseen. Metodia on verrattu mm. EMDR-menetelmään. Sielukirjoittaminen on avaava työkalu menneisyyden ja sen tuntemusten syväluotaavaan käsittelyyn. Jos SIELUKIRJOITTAMINEN® tuntuu nostavan esiin tuntemuksia liian intensiivisesti, suositellaan sen tueksi traumaterapiaa. SIELUKIRJOITTAMINEN® ei itsessään ole terapiaa vaan työkalu sisäisen yhteyden avaamiseen, jonka johdosta ihminen pääsee käsiksi olotilaansa vaikuttaviin asioihin. 

"Ihan korvaamaton apu ja avain..."
"Ihan korvaamaton apu ja avain lukkoihin, joihin minulla ei aiemmin ollut mitään reittiä."
“Olen terapiassa käsitellyt..."
“Olen terapiassa käsitellyt eri aiheita, mutta tämä menee tosi syvälle.”
"Ensikertaa vuosiin..." - kopio
"Ensikertaa vuosiin on sellainen olo, että sain pysähtyä."
Niittykukat
"Sain avaimia, joita olen etsinyt vuosikausia elämääni.
Lapset ja ilmapallot
“Levollinen olo tuli lähes sekunneissa.”
“Oli kyllä hurjan mahtava kokemus..."
“Tämä kurssi oli kyllä mahtava kokemus, joka pitää itse kokea. Muuten ei usko.”
Mies rannalla
“Löysin kadotetun lapsuuteni.”
Jotakin loksahti kohdalleen.
“Jotakin loksahti kohdalleen.”
“Katsoin itseäni uusin silmin..."
“Katsoin itseäni uusin silmin ja hymy tuli silmistäni... tässä tuntuu rakkaus.”
Nainen raottaa verhoja
“Niin kauan kuin etsinkin, tässä se nyt on.”
Ilta-aurinko rannalla
“Opin rakastamaan itseäni – ymmärryksen kautta.”
previous arrow
next arrow

 

 

 

allekirjoitus kuva

MAIJA LUOMALA
SIELUKIRJOITTAMINEN®-metodin kehittäjä

 

Lähteet

[1] Suora suomennos. In The Woman's Book of Creativity, 1995, viitattu 18.02.2020.

 


 

SIELUKIRJOITTAMINEN®

“SIELUKIRJOITTAMINEN®-prosessin avulla voit päästä tehokkaasti ja nopeasti käsiksi alitajunnan virtaan, siellä piileviin ongelmiin ja tiedostamattomiin kipukohtiin, jotka käsittelemättöminä vaikuttavat jatkuvasti nykypäivän elämään, halusimmepa sitä tai emme. Tiedostamattomaan puoleen tarttuessamme voimme nauttia kokonaisvaltaisen onnellista ja merkityksellistä elämää. Täysillä.”

 

 

 

Pin It

Muita artikkeleita