Sisäinen lapsi

Sisäinen lapsi

Mitä oikeastaan tarkoitamme puhuessamme sisäisestä lapsesta ja todellisesta minästä? Miksi näitä käsitteitä kannattaa pohtia? Tämä artikkeli auttaa sukeltamaan syvemmälle sisäiseen maailmaan ja valottamaan sitä, miksi näiden osien ymmärtäminen voi avata oven parempaan elämään. Sisäinen lapsi ja todellinen minä voivat suurella todennäköisyydellä viedä huikealle matkalle kohti oman mielen syvyyksiä. Kannustamme pysähtymään, kuuntelemaan sisäistä ääntä ja tunnistamaan sisäisen lapsen tarpeet. Tämä tunnistaminen usein avaa oven kohti onnellisempaa ja autenttisempaa elämää.

 

Sisäinen lapsi ja todellinen minä

Sisäinen lapsi edustaa aitoa minää, ydinsydäntä. Se on osa meitä, joka ilmentää rakkautta, iloa, uskoa ja totuutta. Todellinen minä, ydin, kulkee elämän polulla lähtökohtaisesti näiden perusarvojen ohjaamana. Nämä arvot voivat kuitenkin olla lapselle, joka toimii vailla suojaa ja ohjausta, vaikeita toteuttaa. Vaikka arvot, kuten rakkaus, ilo, usko, totuus ja oikeudenmukaisuus, saattavat tuntua aikuisen elämässä helpoilta noudattaa, ne voivat olla vaikeita lapselle, joka on kenties joutunut kohtaamaan ymmärtämättömyyksissään monenlaisia toimintahäiriöitä, tunnekylmyyttä, epäjohdonmukaisuutta, ennalta-arvaamattomuutta ja turvattomuutta ympäristössään. Tämä vaikeuttaa näiden arvojen käytäntöön panemista jatkossa omassa elämässä.

Kaikki edellä mainitut voivat pakottaa sisäisen lapsen piilottamaan aitoutensa ympäristön paineessa. Tässä piilottamisessa menetetään yhteys luonnolliseen olemukseen.

 

Lapsen elämä on tässä ja nyt

Lapsen elämässä kaikki tapahtuu "tässä ja nyt". Lapsi ihmettelee maailmaa, havaitsee ympäristönsä selkeästi ja on täysin läsnä. Tämä läsnäolo itsessään on ihmeellistä ja jotakin, mitä monet aikuiset toivovat aikuisuudessaan kokevansa: onnea tässä ja nyt.

Elämä opettaa jo varhain odottamaan tulevaa, siirtämään huomiota pois tästä hetkestä. Sisäinen todellisuutemme on kuitenkin läsnä juuri nyt. Se ei odota huomista tai lomaa, vaan vaatii huomiotamme juuri nyt.

 

Sisäinen todellisuus: Nyt ja hetkessä

Sisäinen todellisuutemme odottaa, kunnes ego lakkaa huutamasta saamattoman perään. Tämä sisäinen todellisuus vaatii kärsivällisyyttä ja odottaa sitä hetkeä, kun tunnistamme sen ja uskallamme pysähtyä. Sisäinen todellisuus, joka on usein yhteydessä sisäiseen lapseen ja aitoon minään, odottaa sitä hetkeä, jolloin egomme lakkaa jatkuvan kaipuun asioita kohti, joita kuvittelemme puuttuvan elämästämme.

Ego voi olla äänekäs ja hallitseva osa itseämme, joka luo kaipuuta, tarvetta tai tyytymättömyyttä. Se saattaa huutaa saamattoman perään pyrkien täyttämään jotain puutetta tai tarvetta, mutta samalla luo levottomuutta ja stressiä. Sisäinen todellisuutemme, joka voi olla yhteydessä syvempään intuitioon, odottaa, kunnes ego rauhoittuisi.

"Saamattomalla" viittaamme siihen, mitä ego kuvittelee puuttuvan elämästämme tai siihen, mitä emme vielä ole saavuttaneet. Kun ego lopettaa tämän jatkuvan huutamisen ja kaipuun luomisen, voimme paremmin kuulla sisäistä ääntämme, ymmärtää todellisia tarpeitamme ja löytää rauhan nykyhetkessä. Tämä on osa Sielukirjoittamisen prosessia, jossa ymmärrämme itseämme syvemmin ja löydämme egolle tasapainoa sisäisen maailman kanssa. Alamme ymmärtää, että ego on ollut suojelija herkälle sisäiselle todellisuudelle.

Pysähtyminen tapahtuu usein elämämme risteyskohdissa, ja kun sisäiset viestit ovat voimakkaimmillaan. Sisäinen lapsi kaipaa elämääsi omia piirteitään, kun taas ego ajaa omia tavoitteitaan. Välillä ego voittaa, suunnitelmat menevät pieleen, historia toistaa itseään, ja erinäisiä päätöksiä saatetaan katua. Sisäisen lapsen viestit usein ohjaavat oikeaan suuntaan, ja niiden tunnistaminen tapahtuu parhaiten pysähtymisen hetkellä.

 

Sisäinen Lapsi: Totuuden ja oikeuden jano

Sisäinen lapsi kaipaa totuutta ja oikeudenmukaisuutta. Kysymys kuuluu: Miten sinä näet sisäisen lapsesi? Miten kuuntelet sisäistä ääntäsi arkielämässäsi? Sisäisen lapsen viestit eivät aina ole lohdullisia; ne voivat olla myös kyseenalaistavia ja lohduttomia riippuen siitä, mitä selkäreppusi kantaa mukanaan.

 

Pysähdys: Sisäisen lapsen viitoittama tie

Pysähtyminen on avain sisäisen lapsen kohtaamiseen. Silloin voimme kuulla sisäisen äänen viitoittamaa tietä selkeämmin. Tämä tie ei ole aina helpoin, mutta se on henkisesti kevyempi kulkea. Sillä tiellä taakka on kevyt, askeleet vaivattomat, ja asiat alkavat tapahtua kuin itsestään. Elät enemmän flow'ssa ja linjassa itsesi ja muiden kanssa. Osaat tunnistaa rajasi ja ymmärtää itsesi kautta muita.

Kun tunnistamme sisäisen lapsemme ja annamme sille tilaa, voimme kokea elämän täyden ihmeen tässä ja nyt. Sisäinen lapsi edustaa alkuperäistä elämänvoimaamme, joka odottaa, että annamme sille mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi.

 

SIELUKIRJOITTAMINEN® ja sisäinen lapsi

SIELUKIRJOITTAMINEN® voi toimia voimakkaana työkaluna sisäisen lapsen terapian osana. Se tarjoaa erilaisen lähestymistavan tarkastella ja käsitellä syvällisiä tunnekokemuksia, jotka juontavat juurensa lapsuudesta. Sisäinen lapsi -terapiana SIELUKIRJOITTAMINEN® auttaa ymmärtämään ja kohtaamaan menneisyyden haavoja sekä tukemaan sisäisen lapsen paranemista seuraavilla tavoilla:

  • Tietoinen prosessi: SIELUKIRJOITTAMINEN® tuo tietoisuuteen sisäisen lapsen kokemukset. Kirjoittaessaan henkilö voi muistaa ja tuntea asioita, jotka saattavat olla olleet pitkään haudattuina. Tämä auttaa tuomaan pintaan piilossa olleet tunteet ja kokemukset.
  • Tunteiden käsittely: SIELUKIRJOITTAMINEN® tarjoaa turvallisen tilan tunneilmaisuun äärimmäisen rehellisyyden kautta. Kirjoittaminen auttaa käsittelemään menneitä kokemuksia ja niiden aiheuttamia tunteita.
  • Tarinoihin sukeltaminen: Kirjoittamisen avulla voi aidosti kuulla sisäisen lapsen tarinat, jolloin ne eivät lopulta enää hallitse elämäämme. Tämä auttaa luomaan uusia näkökulmia ja edistää kasvua ymmärryksessä.
  • Itsetuntemuksen syventäminen: SIELUKIRJOITTAMINEN® auttaa ymmärtämään, miten menneisyys on muokannut meitä. Se auttaa tunnistamaan haitalliset uskomukset ja käyttäytymismallit sekä edistää myönteisen itsetuntemuksen kehittymistä.
  • Vapautuminen: Kirjoittaminen antaa mahdollisuuden vapautua menneiden tuntemusten ja traumojen varjoista. Se on askel kohti eheämpää ja tasapainoisempaa elämää.

SIELUKIRJOITTAMINEN® sisäisen lapsen terapiana ei ole vain työkalu menneisyyden käsittelyyn, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden rakentavaan itsetutkiskeluun ja itsensä ymmärtämiseen. Se voi toimia lempeänä, mutta tehokkaana väylänä sisäisen lapsen tarpeiden kohtaamiseen ja niiden hoitamiseen. Kirjoittamisen avulla voi avautua mahdollisuuksia uudenlaiseen suhteeseen itsensä ja menneisyytensä kanssa.

Pin It

Muita artikkeleita