MIKSI SIELUKIRJOITTAMISEN KURSSEILLE OSALLISTUTAAN?

Syyt Sielukirjoittamisen kurssille osallistumiselle ovat kaikilla erilaiset. Olemme keränneet tähän artikkeliin kurssille osallistuneiden syitä ja toiveita siitä, että miksi kurssille on päädytty. Sielukirjoittamisen kursseille osallistuvat niin naiset kuin miehetkin elämäntilanteesta, iästä, statuksesta ja mielentilasta riippumatta. Sielukirjoittamisen kautta halutaan edistää elämän mielekkyyttä, syventää itsetuntemusta ja keho-mieliyhteyttä. 

Yleisesti Sielukirjoittamisen pariin hakeudutaan, kun ollaan tosimielellä etsimässä apua tai ratkaisuja johonkin aiheeseen tai teemaan. Joku on joskus kysynyt, että miksei Sielukirjoittamista mainosteta esimerkiksi kirjoitusmeditaationa, koska kurssikokonaisuus on niin rauhoittava ja rentouttava. Sielukirjoittaminen on tosiaan rauhoittava, rentouttava ja stressiäkin vähentävä kurssikokonaisuus, mutta samalla sisältää äärimmäisen tehokkaan työkalun sitä tarvitsevalle. Tästä syystä emme voi tuoda sitä esiin vain kevyenä, rauhoittumista ja läsnäoloa lisäävänä menetelmänä, vaikka on sitäkin mitä suuremmassa määrin. Sielukirjoittamisesta on moneksi ja jokainen käyttää metodia itselleen sopivalla tavalla. Mutta koska metodi on kehitetty erityisesti sisäisen lapsen kanssa keskusteluyhteyden avaamiseen ja traumojen käsittelyyn, on huomioitava asianmukainen suhtautuminen asiaan.

 

 

luova kirjoittaminen harjoituksia kurssi verkkokurssi

 

SIELUKIRJOITTAMINEN® – tuntemusten avaamista kirjoittamalla

SIELUKIRJOITTAMINEN® on hyvä menetelmä, jos kirjoittaminen on tai on joskus ollut lähellä sydäntä tai jos kirjoittaminen tuntuu olevan luonteva tunteiden ilmaisemisen tapa. Kirjoittaminen on kiireettömyytensä takia erinomainen tapa kertoa ajatuksistaan tai saada selkoa omista sisäisistä tuntemuksistaan. Sielukirjoittaminen on kuitenkin tietoisesta (tavallisesta) kirjoittamisesta poikkeavaa. Siksi suorituspaineita kirjoittamisesta ei tarvitse kantaa miltään osin.

Toivon kirjoittamalla saavani jonkinlaisen yhteyden tunteisiini, ajatuksiini ja kehooni. Tällä hetkellä mieli ja keho ovat niin umpisolmussa, että pitkän terapiajaksonkaan aikana muutosta ei ole tuntunut hirveästi tapahtuneen. Toivon saavani kurssin myötä uutta näkökulmaa kirjoittamiseen ja syvempää otetta itsestäni.

Toivon, että kirjoittamalla opin olemaan armollisempi itselleni. Kirjoittaminen voi olla tapa löytää omat tunteeni ja antaa niille luvan olla. Ehkä kirjoittaminen auttaa ymmärtämään omaa kulkemaani polkua ja sitä, että miksi koen ja tunnen tietyllä tavalla joissakin tilanteissa ja miksi ajattelen niin kuin ajattelen. Ehkä kirjoittamisen avulla voin olla enemmän sitä mitä olen, samalla luottaen siihen, että se on oikein ja riittävää.

Haluan kirjoittamalla tätä kautta löytää keinon purkaa pahaa oloa, turhautumista, heikkoutta, surua ja mielen lukkoja. Olen välillä kirjoitellut aiemminkin ja joskus se on liikauttanutkin asioita eteenpäin. Minua ei pelota itkeä eikä nauraa, molemmat ovat puhdistava, sen olen jo oppinut.

Toivon, että kirjoittamalla saisin hieman kosketusta alitajuntaan ja ongelmiin, ja sitä kautta solmuja auki ja elämästäni kiinni. Haen kirjoittamiselta väylää saada sisältäni ulos asioita, ajatuksia, jotka tuntuvat pakahduttavina rinnassani ja kehossani. 

Haluan yhteyden alitajuiseen itseeni, koska tunnen, että sisälläni on paljon "patoutunutta tarvetta" tulla ulos – näkyväksi. Haluan myös selvittää itselleni, mikä on minun tehtäväni täällä maan päällä, tässä elämässä. Olen kirjoittanut päiväkirjaa ja tajunnan virtaa, mutta jotain puuttuu. En ole löytänyt sitä elämäni punaista lankaa ja tämän haluan löytää alitajunnan avulla.

Mietin, miksi en enää saa kirjoitettua päiväkirjaa, kuten joskus ennen. Haluan tulla puhtaaksi sielussa olevasta "kuonasta", jota tunnen siellä olevan vaikken tarkkaan tiedä mitä. Haluaisin saada oman itseni itselleni.

 

SIELUKIRJOITTAMINEN® hyödyttää elämän haasteisssa, vaikeuksissa ja kriiseissä

Sielukirjoittamista voidaan hyödyntää erinomaisena työkaluna esimerkiksi terapian tukena ja terapian syventämiseksi tai esimerkiksi silloin, kun haetaan apua masennukseen ja uupumukseen, jännitykseen, stressiin tai eri elämäntilanteiden aiheuttamiin kriisitilanteisiin.

Minulla on ollut vaikeuksia työelämässä ja tuntuu, että samanlaiset kokemukset toistuvat. En oikein järjellä pysty saamaan selville, että mistä kiikastaa. 

Järkevä minäni on kovin vahva, ja haluaisin pystyä ohittamaan sen kontrollin. Haluaisin olla vahvempi ihminen ja elää omanlaistani elämää. 

Jotta en laiminlöisi itseäni. Koen, etten useinkaan tunnista sitä mitä kaipaan. Tai että olen turhan ankara itselleni. Haluan kuulla mitä sisältäni nousee, kun opin olemaan yhteydessä itseeni.

Ajauduimme kumppanini kanssa kriisiin. Tämä sai silmäni aukeamaan ja minut miettimään lapsuuttani. Tajusin, etten muista kovinkaan paljon ajasta, jolloin vanhempani olivat yhdessä. Jo näiden asioiden läpikäynti on auttanut minua ja uskon nykyään vakaasti, että lapsuuden traumoilla ja tapahtumilla on suuri vaikutus aikuisenakin. Sen olen huomannut jo lyhyessä ajassa. Puoli vuotta sitten olisin pitänyt tätä ihan huuhaahommana, mutta en enää. 

 

SIELUKIRJOITTAMINEN® – avuksi terapian tehostamiseen

Haluan syventää terapiaani ja päästä käsiksi oikeisiin aiheisiin.

Olen viimein aloittanut myös varjo-ominaisuuksieni etsinnän ja niiden hyväksynnän, jotta en käytökselläni ja reaktioillani enää sabotoisi itseäni ja elämääni sitä itse tajuamatta. Haen Sielukirjoittamisesta lisäapua tähän työskentelyyn.

 

SIELUKIRJOITTAMINEN® voi toimia apuna masennukseen, arvottomuuden tunteeseen tai alakuloon

SIELUKIRJOITTAMINEN® on vaikuttanut olevan toimiva apu masennuksen, pelkotilojen, traumojen ja epämääräisten (niin kehollisten kuin mielellistenkin) tuntemusten hoitamisessa. Suosittelemme Sielukirjoittamisen tueksi ammattilaista erityisesti, jos taustalla on itsetuhoisuutta tai muita vakavia mielenterveydellisiä haasteita. Sielukirjoittamista on menestyksekkäästi hyödynnetty eri terapioiden yhteydessä.

Masennuksesta toipumiseen. Olen epätoivoinen ja yksinäinen ajatusteni kanssa.

Olen syvässä masennuksessa sekä dissosioinnin verkossa tässä hetkessä. Koen olevani arvoton ja merkityksetön vailla päämäärää saati edes energiaa alkaa ottaa selvää siitä päämäärästä, että mitä se voisi olla ja mitä minä voisin olla muuta kuin masentunut. Minulla on ollut itsetuhoisia ajatuksia ja olen haukkunut itseäni kaikin tavoin. Hakeuduin nyt kirjoittamisen pariin, jotta saan hetkeksi muuta ajateltavaa.

Koska elämä tuntuu tällä hetkellä vaikealta enkä ole koskaan käsitellyt lapsuuteni rankkoja kokemuksia. Se vaikuttaa siihen millaisena näen itseni ja muut. Koska haluan oikeasti nähdä ja kokea, että onko tällä vaikutuksia ja muutoksia itseeni. Ja sitä kautta esimerkiksi lääkityksen lopettamiseen.

 

Pelkojen ymmärtäminen

Olen peloissani. Minulla on alkanut esiintymään pelkoja, joiden uskon liittyvän lapsuuteeni. Olen itkenyt melko voimakkaasti, mikä pelottaa minua. Syy näihin itkuihin, suhteessa niiden voimakkuuteen, ei järjellä ajateltuna tunnu kuitenkaan olevan järkevä. Tiedostan tämän kyllä itse, mutta tunteille ei voi mitään. Haluan selvittää mistä pelkoni johtuvat ja miten päästä niistä eroon. Kun tunne tulee, alan ajattelemaan synkkiä ajatuksia eikä silloin oikein mikään tunnu olevan mielestäni hyvin. Ajattelen ettei kukaan rakasta minua, tai että olen hullu, kun ajattelen näin ja että olen huono ihminen... ja silloin alan rypemään itsesäälissä. Toivon että kirjoittaminen auttaa minua pääsemään yli näistä tunteista.

 

Syvää yhteyttä itseen ja tunteisiin

Haluaisin olla onnellinen ja tuntea itseni paremmin. Haluan tutustua itseeni ja siihen kuka minä olen.

Haen kirjoittamiselta syvällistä yhteyttä itseeni ja omiin tunteisiini. Tahtoisin päästä syvemmälle henkisessä itsessäni, oppia rentoutumaan ja päästämään irti tunnelukoista.

Toivon, että osaisin kurssin jälkeen näyttää tunteeni paremmin. Että uskaltaisin puhua. 

Toivon löytäväni paremman yhteyden sydämeeni ja omaan itseeni, pystyväni avaamaan itseäni ja tunnelukkojani paremmin ja ehkä nopeammin kuin muulla tavoin. Haluan auttaa itse itseäni ja lopettaa vastausten etsimisen itseni ulkopuolelta. 

Toivon, että kurssi auttaa minua tiedostamaan ja jäsentämään ajatuksiani. Haluan oppia kuuntelemaan itseäni, tunnistamaan tarpeeni ja suunnan, johon kulkea. 

Yhteyttä aitoon itseeni, ymmärrystä ja selkeyttä. Vastauksia kysymyksiin, joita en osaa vielä edes esittää. Kykyä päästää irti negatiivisista tunteista, pelosta, vihasta...

Haluan löytää yhteyden sisimpääni, jotta pystyisin myös arvostamaan itseäni ja sitä mitä olen. Haluan löytää itsevarmuuteni itsetietoisuuteni kautta.

 

Katse lapsuuteen

Haen selkeyttä, vastauksia menneisyydestä, asioita, joita en muista, mutta muut muistavat. Haluan selityksiä. Haen kirjoittamiselta vastauksia ongelmiini ja siihen mitä olen nyt. 

Alitajunnan kanssa työskentely ja menneisyyden tapahtumien mieleenpalauttaminen. Haluaisin muistaa, mikä sai minut lapsena lukkiutumaan ja kasvamaan ujoksi. Minulla on ollut paljon vastoinkäymisiä elämässä ihan varhaislapsuudesta lähtien. Toivon että ns. sisäinen lapseni, joka toisinaan huutaa jossain syvällä, saisi nähdä päivänvalon ja se loukattu lapsi saisi rauhan. Mieleenpalauttaminen sekä toimintamallien tunnistaminen.

Uteliaisuus, oppia ymmärtämään ihmisiä ja asioita aiheesta, jota en ole itse kokenut. Avautuen itseopiskellen tutkin, että antaako kurssi minulle jotain omien lukkojeni kanssa. Haluan oppia tuntemaan paremmin omaa sisintäni. Miksi toimin tilanteissa, kuten toimin? Miksi olen mitä olen? Paljon suuria ja askarruttavia kysymyksiä, joihin kaipaan vastauksia.

Haluaisin muistaa lapsuuteni paremmin, sekä hyvät että huonot muistot, ja sitä kautta vapautua ihmisenä.

Luulen, että omassa lapsuudessani on tapahtunut asioita, jotka ovat jääneet käsittelemättä ja niistä on seurannut mm. vihaa tai agressioita, joita en aina hallitse. 

Voisinko muistaa asioita paremmin? Se olisi hienoa. Elokuvankin unohdan heti, kun se on loppunut. Onko lapsuudessani salaisuuksia? Miltä tuntui aloittaa koulu ulkomailla?

Miten koin äitini töihin menon ollessani muutaman kuukauden ikäinen? Millaista oli elämä lapsuudessani? Mitä hyviä muistoja sieltä voisi nousta? Miksi näköni heikkeni aloittaessani koulun? Oliko sillä yhteys koulukokemuksiini? Olin kyllä ujo sitäkin ennen. Miten kokemukset ja perheeni dynamiikka vaikuttivat minuun?

En tiedä millainen lapsuuteni oli. Se ei ollut onnellinen. En osaa olla aikuisenakaan olla onnellinen. Miksi en osaa iloita asioista? Olen vain puoliksi olemassa. 

Haluan MUISTAA. Haluan päästä käsiksi ongelmieni alkuperäisiin syihin, ymmärtää ne ja sitten päästää irti. 

Koska en muista lapsuudestani mitään, mutta tiedän jo muidenkin kertomana ja muutamista muistoista sen olevan täynnä ikäviä asioita. Jos sieltä vielä löytyisi asioita, jotka avaavat elämääni.

Koska kehoni reagoi monilla eri tavoin traumaattisiin lapsuuden ja nuoruuden ja koko aikuisiän kokemuksiin.

 

Enemmän iloa ja vapaata tunnetta

Haluaisin elää iloisesti, saada yhteyden avoimeen ja vapaaseen itseeni.

Toivon, että Sielukirjoittaminen vapauttaa lukkoja luovuuden tieltä ja auttaa minua tarttumaan iloisesti toimeen vitkastelun sijaan.

Haluaisin, että mieleni rauhoittuisi ja että minulla olisi yhteys lempeään hiljaisuuteen. Haluan luottamusta elämään, kykyä ja rohkeutta unelmoida sekä asettaa päämääriä. 

Haluan olla vapaampi. Haluan hengittää. Oppia uutta. Tuntea itseni. Sopusointua elämääni. 

Voisinko vapautua negatiivisista vaikutuksista ja elää iloisesti, luovasti ja vapaasti? Löytää oma itseni ja toteuttaa elämääni sen mukaan.

Haluan että opin näkemään kaiken positiivisen elämässäni enkä ajattelisi aina niin negatiivisesti kaikesta. Toivon, että löydän sen iloisen ja positiivisen lapsen sisältäni, joka osaa olla oma vapautunut itsensä. Hän on jossain piilossa vielä.

Haluaisin ennenkaikkea oppia nauttimaan elämästä. Alitajuinen itse on minua itseäni aidoimmillani ja haluan löytää itseni todella, haluan olla rehellinen itselleni, olla avoin ja löytää itseni ja tutustua itseeni oikein kunnolla. Toivoisin pystyväni olemaan prosessin jälkeen ehyempi ihminen, parempi äiti ja kumppani.

Haluan päästä eteenpäin elämässä, pois tästä jumiutuneesta tilasta. Haluan löytää tarkoituksen täällä olemiseeni. Haluan oppia aitoa onnellisuutta. Haluaisin olla enemmän tässä ja nyt, elää luottaen siihen, että elämä kantaa. Uskon, että itsensä ymmärtäminen on avain toisten ymmärtämiseen ja jaksamiseen.

Kaipaan tietynlaista työkalua, suurennuslasia, joka kykenisi näyttämään asiat oikein tai uudessa valossa tai jotain mitä en ole ennen nähnyt.

 

 

Kysyttävää Sielukirjoittamisesta? Ota yhteyttä > 

 

allekirjoitus kuva

Maija Luomala, SIELUKIRJOITTAMINEN®-prosessin kehittäjä

tai

 


 

Heräsikö ajatuksia?

 

 

 

Pin It

Muita artikkeleita